Doprava na ohňostroje a dronové show na přehradě

MHD a IDS JMK

► na ohňostroje a dronové show se vydejte včas a nejlépe veřejnou dopravou – ušetříte čas potřebný na parkování a cestu po přeplněných komunikacích

► ve dnech konání ohňostrojů a dronových show na Brněnské přehradě bude od cca 19:00 hodin posilována doprava na linkách 1, 3, 30 a 50

► využijte posilových tramvajových spojů DPMB z Hlavního nádraží přes Pisárky (linky 1 a P1) a z České přes Žabovřesky (linky 3, P9, 10) do Bystrce, aktuálně na www.dpmb.cz

► po skončení ohňostrojů je od cca 23:00 zajištěn odvoz všemi linkami MHD z oblasti Brna-Bystrce, poslední posilové spoje z Bystrce budou vypraveny přibližně v 00:15 (příjezd do centra Brna v cca 00:30)

► zvláštní posilové spoje také na linkách IDS JMK 302 Kuřim - Bystrc, ZOO a zpět Bystrc, Pod Mniší horou – Kuřim – Tišnov a 303 Veverská Bítýška - Bystrc, ZOO a zpět

► dopravní spojení na ohňostroje a dronové show je zajištěno i regionálními linkami IDS JMK – o víkendech využijte nočních vlaků a autobusů odjíždějících z Brna do většiny směrů po půlnoci, aktuálně na www.idsjmk.cz

► doporučujeme naladit Rádio Krokodýl 103 FM pro nejaktuálnější festivalové informace k návštěvě Brněnské přehrady i "zelenou vlnu" pro motoristy

Doprava na ohňostroje a dronové show na přehradě

AUTEM

► především doporučujeme k přepravě využití MHD nebo IDS JMK, které jsou významně posílené

► vlastním vozidlem jeďte podle pokynů policistů a strážníků – mají vždy aktuální informace o celkové dopravní situaci a navedou vás na volné parkovací plochy – upozorňujeme všechny řidiče na povinnost dodržovat dopravní předpisy, řídit se dopravním značením a řídit se pokyny strážníků a policistů

► hlavní parkovací plochy jsou v ul. Stará dálnice (na pokyn Policie ČR cca 19:00-24:00), další parkoviště jsou v Páteřní ulici pod nákupním střediskem Akát a v ul. Vejrostova před ZŠ – ostatní parkovací plochy jsou individuální v sídlištní zástavbě Bystrc

► příjezdy a parkování od Kuřimi jsou řešeny samostatně u obce Rozdrojovice – řidiči musí počítat s tím, že budou muset svá vozidla zaparkovat na komunikaci mezi obcemi Rozdrojovice a Kníničky a úsek cca 1,5 km absolvovat pěšky – ze všech připravených parkovacích míst je docházková vzdálenost větší než od zastávek MHD, vyjeďte a vyjděte včas!

► z důvodů zajištění bezpečnosti chodců bude pro motoristy uzavřena ulice Přístavní a část ulice Hrázní, kde je největší pohyb pěších diváků – další dílčí uzávěry budou v ulicích Nad dědinou, Píškova, Stará dálnice (ve směru k ul. Rakovecké), Obvodová směrem k ul. Přístavní (objížďka po ul. Odbojářské)

► vozidla, která řidiči ponechají v rozporu s dopravním značením budou odtažena v zájmu udržení průjezdnosti

► rozjezd vozidel po ohňostrojích je trasami: 
1. Vejrostova směr Odbojářská - Kníničská - Brno-střed
2. Ondrova - Bystrcká směr Brno-Komín nebo Brno-venkov - Jinačovice
3. Stará dálnice - Žebětín nebo Kohoutovice
4. Rakovecká směr Brno-venkov - Ostrovačice, Veverská Bítýška

► v souvislosti s průjezdem velkého množství tramvají je při rozjezdu vozidel po ohňostroji uzavřen kolejový přejezd Bystrcká-Kníničská u UNI HOBBY – řidičům jedoucím ve směru do Bystrce je umožněn přejezd tramvajového tělesa v prostoru zastávky Branka

► ve směru do centra od Bystrckého mostu budou pro zvýšení plynulosti rozjezdu na komunikaci zprovozněny oba dva jízdní pruhy (podle přenosného dopravního značení) pouze pro jízdu směrem do centra

► upozorňujeme všechny řidiče vozidel, kteří využijí ve dnech konání ohňostrojů a dronových show mimořádné záchytné parkoviště na ul. Stará dálnice, na povinnost odjezdu nejpozději do 24:00 – déle odstavená vozidla budou odtažena!

► šťastnou cestu na Brněnskou přehradu i domů z přehrady přejí Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Brno a Jednotka dopravní Městské policie Brno

cz en